Wie zijn wij?

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg bestaat uit professionele nabestaandenbegeleiders die zich bezig houden met verlies, rouw en alle zakelijke aspecten die rondom een overlijden op iemand afkomen.

Wij willen betekenisvol zijn voor de medemens. We brengen rust bij mensen die hun papierwinkel (preventief) op orde willen hebben, die nadenken over wat er moet gebeuren na hun overlijden, maar ook voor mensen die in de verwarrende tijd na het overlijden van een dierbare een ander leven moeten opbouwen.

Wij hebben allemaal dezelfde achtergrond qua opleiding. Maar door ons verschil in mens zijn en interesses, werken wij op onze eigen manier

De ondersteuning bestaat zowel uit hulp bij de zakelijke afwikkeling als uit emotionele begeleiding. De diensten kunnen na een overlijden geboden worden, maar ook voor een overlijden is hulp op zakelijk gebied wenselijk. Ondanks het feit dat we werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, heeft iedere nabestaandenbegeleider daarnaast een eigen specialiteit. Te denken valt aan:

•  het verzorgen van de belastingaangiften
•  het opstellen van een levenstestament
•  professional organizen
•  voorlichting geven over verlies en rouw bij verschillende organisaties en bedrijven
•  het begeleiden van lotgenotengroepen
•  het begeleiden van kinderen na verlies

Kijk bij iedere professional wat hij of zij te bieden heeft.

 
Onsterfelijkheid ligt niet in de dingen die je nalaat maar in de mensen die door jouw leven zijn beroerd.

Onze visie

Nabestaandenzorg omvat zowel zakelijke als emotionele zorg rondom een overlijden. Hierbij staan persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal. We verstrekken informatie en geven advies, specifiek gebaseerd op de persoonlijke situatie van de nabestaande/cliënt. Naast de geboden hulp wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande/cliënt. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar specialisten.

Hoe waarborgen we de kwaliteit?

Het waarborgen van kwaliteit doen we door scholing en kennis en ervaringen te delen o.a. door het organiseren van intervisiebijeenkomsten, samen te netwerken of gewoonweg contact met elkaar te hebben, wanneer nodig. Hierdoor versterken we elkaar en dienen, binnen de verschillende regio’s, als vangnet voor elkaar.

Alle leden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg:
hebben de opleiding Nabestaandenzorg gevolgd bij TERRA, zorg in rouw
of:
hebben aangetoond over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken en te werken volgens de visie van het LPN.

Hierbij zijn betrokkenheid en integriteit belangrijke kernwaarden.

Om de best mogelijke nabestaandenzorg te kunnen (blijven) bieden, is er binnen het platform aandacht voor bijscholing en intervisie.


218-Vrouw-wind-uitzicht-zonlicht-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg