Hoe werken wij?

Specifiek voor onze werkwijze is dat de hulp ongeveer een week na de uitvaart wordt aangeboden. Dit is belangrijk om de nabestaanden tijdig inzicht te geven in hun rechten en plichten. Vanaf dat moment worden nabestaanden namelijk al geconfronteerd met brieven van allerlei instanties, waarbij vragen kunnen ontstaan.

Praktische ondersteuning:
Tijdens het bezoek, dat bij voorkeur bij de nabestaande(n) thuis plaatsvindt, besteedt de nabestaandenbegeleider aandacht aan de praktische en administratieve zaken waarmee men na een overlijden te maken kan krijgen. Dit kunnen zaken zijn op het gebied van:


  • erfrecht en nalatenschappen
  • verzekeringen

  • pensioenen
  • belastingen
  • bankzaken
  • notaris
  • melding van het overlijden aan verschillende instanties
  • enzovoort.

De ervaring leert dat de nabestaande pas echt kan beginnen met rouwen als deze praktische zaken zijn geregeld.Emotionele begeleiding:
De nabestaandenbegeleider biedt een luisterend oor en helpt de nabestaande in de moeilijke tijd die hij of zij doormaakt. Vaak is er behoefte om over de overledene te praten, over een eventueel ziekbed en het overlijden. Over het verloop van de uitvaart. En vooral over de verwarrende gevoelens en gedachten waarmee de nabestaande te maken kan krijgen. Er wordt samen gekeken naar een manier om het leven weer vorm te geven zonder de nabijheid van de overledene. Hoe pak je na jaren samen alleen de draad op? Hoe ga je om met het verdriet, het gemis en de veranderde situatie? Hierbij is een helpende hand vaak zeer welkom.