WELKOM BIJ

LANDELIJK PLATFORM NABESTAANDENZORG

190-Man-wandeling-boomstam-bos-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg
Er zijn van die ogenblikken in het leven waarin geen andere keuze mogelijk is dan alle controle te laten varen.
— Paulo Coelho

Sleutelmomenten in het leven vragen extra aandacht

Onze maatschappij is aan veel veranderingen onderhevig. Er is sprake van vergrijzing, terwijl kinderen vaak op meer afstand wonen van hun ouders dan vroeger het geval was. Na een overlijden is er daardoor vaak minder hulp in de buurt. Er zijn meer verschillende vormen van samenleven dan vroeger. Minder mensen gaan trouwen en het aantal samengestelde gezinnen groeit elk jaar nog steeds. Het is goed om op de verschillende ‘sleutelmomenten’ in het leven stil te staan bij wat een nieuwe situatie voor consequenties heeft na een overlijden (of als iemand handelingsonbekwaam wordt). Sleutelmomenten zijn bijvoorbeeld: samenwonen, trouwen, echtscheiding, krijgen van een samengesteld gezin maar ook ziekte of handelingsonbekwaam worden. Te denken valt aan het opschonen van de papierwinkel of hulp bij het opstellen van een levenstestament. Als zaken duidelijk en geregeld zijn geeft dit vaak rust. Graag ondersteunen we mensen waar mogelijk. Tijdens het leven, om onaangename verrassingen na een overlijden te voorkomen, maar ook na een overlijden om mensen een stukje op weg te helpen. In het Landelijk Platform Nabestaandenzorg hebben we ons verenigd, om samen meer te kunnen betekenen voor mensen.

paars.jpg
 

Wie zijn wij?

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg bestaat uit professionele nabestaandenbegeleiders die zich bezig houden met verlies, rouw en alle zakelijke aspecten die rondom een overlijden op iemand afkomen.

 
SZB_9563-klein.jpg
 
 
 
Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid is ons uitgangspunt.

Onze visie

Nabestaandenzorg omvat zowel zakelijke als emotionele zorg rondom een overlijden. Hierbij staan persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal. We verstrekken informatie en geven advies, specifiek gebaseerd op de persoonlijke situatie van de nabestaande/cliënt. Naast de geboden hulp wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande/cliënt. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar specialisten.

271-Bloesem-bloemen-takken-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg
 

Hoe werken wij?

Specifiek voor onze werkwijze is dat hulp geboden wordt op het administratieve vlak, waarbij ook aandacht is voor de emotionele kant van het verlies. We hebben een gidsfunctie waardoor mensen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht blijven doen.

667-Hand-veren-zacht-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg

Gids op zowel praktisch als emotioneel gebied

 
Helpen is iemand de kracht geven
Zelf iets aan het probleem te doen.
 

Hoe waarborgen we de kwaliteit?

Het waarborgen van kwaliteit doen we door scholing en kennis en ervaringen te delen o.a. door het organiseren van intervisiebijeenkomsten, samen te netwerken of gewoonweg contact met elkaar te hebben, wanneer nodig. Hierdoor versterken we elkaar en dienen, binnen de verschillende regio’s, als vangnet voor elkaar.

Alle leden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg:

·       hebben de opleiding 'Nabestaandenzorg' gevolgd bij TERRA, zorg in rouw
of:

·       hebben aangetoond over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken en te werken volgens de visie van het LPN.

Hierbij zijn betrokkenheid en integriteit belangrijke kernwaarden.

Om de best mogelijke nabestaandenzorg te kunnen (blijven) bieden, is er binnen het platform aandacht voor bijscholing en intervisie.

paars.jpg
 

Onze nabestaandenbegeleiders

Ondanks het feit dat we werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, heeft iedere nabestaandenbegeleider daarnaast een eigen specialiteit.
Kijk bij iedere professional wat hij of zij te bieden heeft.

 
oranje.jpg