Onze visie

Nabestaandenzorg omvat zowel zakelijke als emotionele zorg rondom een overlijden. Hierbij staan persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal. We verstrekken informatie en geven advies, specifiek gebaseerd op de persoonlijke situatie van de nabestaande/cliënt. Naast de geboden hulp wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande/cliënt. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar specialisten. We zijn ervan overtuigd dat het bieden van onze zorg een preventieve werking heeft, waardoor problemen op zowel zakelijk als emotioneel gebied voorkomen kunnen worden.

Als platform willen we kwaliteit garanderen binnen de nabestaandenzorg. We gaan uit van de zelfredzaamheid van mensen, maar onderkennen dat mensen soms extra hulp nodig hebben. Verder vinden we dat ieder mens ruimte moet krijgen om te rouwen.

 
Helpen is iemand de kracht geven zelf iets aan het probleem te doen.
— Joanna Trollope

 

Hoe waarborgen wij de kwaliteit?

Het waarborgen van kwaliteit doen we door scholing en kennis en ervaringen te delen o.a. door het organiseren van intervisiebijeenkomsten, samen te netwerken of gewoonweg contact met elkaar te hebben, wanneer nodig. Hierdoor versterken we elkaar en dienen, binnen de verschillende regio’s, als vangnet voor elkaar.

Alle leden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg:
hebben de opleiding Nabestaandenzorg gevolgd bij TERRA, zorg in rouw
of:
hebben aangetoond over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken en te werken volgens de visie van het LPN.

Hierbij zijn betrokkenheid en integriteit belangrijke kernwaarden.

Om de best mogelijke nabestaandenzorg te kunnen (blijven) bieden, is er binnen het platform aandacht voor bijscholing en intervisie.