Wat verstaan wij onder Nabestaandenzorg

Nabestaandenzorg omvat zowel zakelijke als emotionele zorg na een overlijden. Hierbij staan persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal. Het heeft tot doel om te komen tot ontzorging en erkenning. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie en het geven van advies, specifiek gebaseerd op de persoonlijke situatie van de nabestaande. Naast de geboden hulp wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar specialisten.

Kenmerkend voor de manier van werken is:

  • een tweeledige hulpverlening, zowel op het gebied van de zakelijke afwikkeling alsmede de emotionele ondersteuning.
  • een preventieve werking. Doordat we snel na een overlijden in contact zijn met de nabestaande(n), kunnen onzekere en verwarrende gevoelens over rouwen vaak in een vroegtijdig stadium worden ontzenuwd.
  • een werkwijze waarbij de nabestaande centraal staat en waarbij geen commerciële belangen spelen (zoals het verkopen van een verzekering of een grafsteen).

Hoe waarborgen wij de kwaliteit?

Alle leden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg:

  • hebben de opleiding 'Nabestaandenzorg' gevolgd bij TERRA, zorg in rouw

    of:
  • kunnen aantonen te werken volgens de visie van het LPN.

Hierbij zijn betrokkenheid en integriteit belangrijke kernwaarden.Om de best mogelijke nabestaandenzorg te kunnen (blijven) bieden, is er binnen het platform aandacht voor bijscholing en intervisie.