Wie zijn wij?

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg bestaat uit professionals die steun bieden aan nabestaanden in de vaak moeilijke periode na een overlijden. Deze ondersteuning bestaat zowel uit hulp bij de zakelijke afwikkeling als uit emotionele begeleiding. Alle leden zijn hiertoe opgeleid en dragen hun werk een warm hart toe.

Wat willen wij betekenen?

De leden van het LPN willen betekenisvol zijn voor nabestaanden. Ze brengen rust bij mensen die in de verwarrende tijd na het overlijden van een dierbare een ander leven moeten opbouwen. De nabestaandenbegeleiders doen dit door oprechte aandacht te bieden en een gids te zijn op zowel praktisch als emotioneel gebied.

Onze visie

Het uitgangspunt van het platform is dat iedere aangesloten nabestaandenbegeleider werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en missie, maar wel met behoud van eigen identiteit. Het platform is bedoeld om zichtbaar te zijn binnen de uitvaartbranche en voor nabestaanden, om kennis te delen, te netwerken en samen te werken. Hierdoor versterken de nabestaandenbegeleiders elkaar. Verder dienen zij, binnen de verschillende regio’s, als vangnet voor elkaar. We willen op deze manier graag laten zien wat nabestaandenzorg inhoudt. Bovendien straalt het Platform een uniforme werkwijze uit naar de uitvaartbranche en de nabestaanden, waardoor duidelijkheid ontstaat over onze manier van nabestaandenzorg bieden.